Horses'mirror retreat

THE HORSES' MIRROR RETREAT wordt georganiseerd door de Colibri Circle, bestaande uit een team van drie vakbekwame en zielsbewuste mensen die me gevraagd hebben om de paardensessies voor hen te verzorgen. Daaruit is een liefdevolle samenwerking ontstaan.

Horse Guidance oneday-Retreat

zaterdag 23 maart 2019

een dag waarin jij, de wijsheid van de paarden en jouw intenties centraal staan. 

Wat zijn je intenties, ben je op je pad? Een meer soulful manier van leven, meer inzicht in je relaties, meer innerlijk leiderschap of simpelweg beslissen wat je volgende stap zal zijn. Wat je intenties ook zijn, nieuwe inzichten brengen de mogelijkheid om bewust te groeien en veranderen. 

 

Horse Mirroring

Hoe voelt het om te mediteren, te lopen en te dansen als je omringd bent door paarden? Hoe reageert een paard op jou als je in zijn omgeving komt? Wat laten de paarden jou zien over jezelf en je gedrag?

Paarden houden ons een spiegel voor. Ze zijn eerlijk, authentiek en hebben geen ego. Door met paarden te werken kunnen onbewuste patronen en blinde vlekken zichtbaar worden. Zo krijg je meer inzicht in hoe je bent en hoe je functioneert.

 

Een sessie begint met meditatieve oefeningen om dieper contact te maken met onszelf. Vanuit dit rustpunt maken we contact met de paarden en zien we hoe ze op ons reageren. Tijdens de Soulful Sessies leiden de paarden de innerlijke processen, onder begeleiding van Judith. 

Naast de paardensessies bieden we een programma aan waarin we verbinden met de natuur, onze zintuigen en innerlijke wijsheid. Ons doel is je naar huis te laten gaan met meer zicht op jezelf en praktische tools die direct toepasbaar zijn in je dagelijks leven.Zo dat je je doelen ook kunt bereiken.

Heerlijkheid uit de keuken

Smaak, kleur en geur. Je ziel zal ook gevoed worden. Gedurende de dag serveren we gezonde Vegan maaltijden met Raw Food elementen. Je krijgt een heerlijke lunch, diner en snacks tussendoor. De maaltijden bevatten voornamelijk lokale producten. 

Wat biedt het weekend?

 • Individuele Soulful Sessies met de paarden

 • Meditaties, wandeling en sharing

 • Gezonde Vegan maaltijd plus snacks en drankjes

Waar?

Het weekend vindt plaats in Midden Nederland. DE VELUWSE PLEK aan de rand van de uitgestrekte heides en bossen van de Hoge Veluwe. 

Adres: Koningsweg 7, Ermelo (buitengebied nabij Garderen)

Wanneer?

Op zaterdag 23 maart. Het programma draait rond contact maken met onszelf en de paarden. 

De dag wordt aangeboden in Nederlands en Engels, afhankelijk van de taal van de deelnemers.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wieneke van der Wissel Tel.: 0616480921

Mail: travel@colibricircle.com www.colibricircle.com.

The Colibri Circle | t: 06 82 31 10 23 | e: travel@colibricircle.com  www.colibricircle.com

Horse Guidance one-retraet Day

THE HORSES' MIRROR | THE NETHERLANDS 22, MARCH 2019
A day IN WHICH YOU, THE WISDOM OF HORSES AND YOUR INTENTIONS ARE THE CENTRAL THEMES

What are your intentions, the year is on it’s way, are you on your path? A more soulful way of living, more insight in your relationships, showing more leadership, of simply deciding on your next step in life. Whatever the intention you bring, new insights present an opportunity to consciously grow and change. 

 

Horse Mirroring
How does a horse respond to you, when you are in its environment? What do horses show you about yourself and your behaviour? In a natural, authentic way the horses mirror your behaviour. Unconscious patterns and blind spots will be revealed, so you will gain more insights about yourself.

We start with meditative exercises to make a deeper connection with ourselves. From this internal point of tranquillity we approach the horses.

During the individual Soulfulness sessions the horses guide the internal processes, witnessed and guided by our intuitive partner Judith Groeneveld.

 

Apart from the sessions with the horse, we will offer you a program during which we connect more with nature, our (physical) senses and inner wisdom. Our common aim is to make you leave with practical tools that are directly applicable in your daily life. So you can achieve your goals.

Juiciness from the kitchen
Flavour, colour and scent. Your inner soul will also be fed. During the weekend we serve healthy vegan meals, with some Raw Food elements. Lunch and dinner with snacks in between. The meals consist mainly of local produce.

What does the weekend offer?

 • Individual Soulfulness Sessions with the horses

 • Meditations, hike and sharing

 • Healthy vegan meals plus snacks and drinks

 

Where?
The day will take place in the Netherlands. The exact location will be announced soon.

When?
On Saturday 23th of March.

During this day the program evolves around connecting with ourselves and with the horses. 

This day will be offered in Dutch and English, depending on the language of the participants.

 

More information? Please contact:

 

Wieneke van der Wissel Tel.: 0616480921

Mail: travel@colibricircle.com www.colibricircle.com.

The Colibri Circle | t: 06 82 31 10 23 | e: travel@colibricircle.com  www.colibricircle.com

 
 • Facebook App Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Twitter App Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon

  © 2020  by Judith Groeneveld